افزایش تعرفه پیامک

تاریخ خبر: 1394/02/12

افزایش 30 درصدی تعرفه پیامک

تعرفه ارسال انبوه پیامک از سال 1388 تا 1393 هیچ گونه افزایشی نداشته و مشترکین پیام لند با یک تعرفه مناسب ارسالهای خود را انجام میدادند

ولی متاسفانه اپراتورهای 1000 و 2000 و 3000 و 5000 مخابرات در دی ماه 1393 هزینه هر پیامک ارسالی را 30 درصد افزایش داده و دلیل این افزایش تعرفه از  سمت مخابرات بوده 

و همچنین در اردیبهشت 1394 برای بار دوم بر اساس مصوبه بند(ز) ماده واحده لایحه  19 قانون بودجه تعرفه هر پیامک ارسالی از سوی مجلس 10 ریال افزایش یافت  و در تاریخ 7 دی ماه 1394 این افزایش تعرفه برای اپراتور 021 هم اعمال گردید

بطبع  شرکت پیام آریا (پیام لند) ملزم به پیروی از تعرفه های جدید اپراتورها  می باشد