امکان فعالسازی خط پیامکی 026

تاریخ خبر: 1394/06/09

امکان فعالسازی خط پیامکی 026

امکان فعالسازی خط پیامکی 026 مختص مشتزیان کرج فراهم گردید

تا اطلاع ثانوی ارسال پیامک از خطوط مخابراتی 026 به خطوط ایرانسل امکان پذیر نمی باشد